Trưng bày

KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM NGHỆ THUẬT DÀNH CHO THIẾU NHI

Khu vực phía bên phải dành cho sự khám phá của thế hệ trẻ, được trưng bày giới thiệu 35 tranh của các em thiếu nhi đạt giải qua các đợt triển lãm của thành phố Đà Nẵng.


Thưởng thức tranh thiếu nhi Đà Nẵng ta sẽ tìm thấy ở đó những tâm hồn trong sáng, một thế giới ước mơ. Qua tranh thiếu nhi chúng ta phần nào hiểu được mảnh đất, con người Đà Nẵng. Giá trị thẩm mỹ toát lên từ những mảng màu, nét cọ hồn nhiên, trong sáng, lấp lánh ước mơ tươi đẹp của các em trong không gian trưng bày này sẽ góp phần đặt nền móng cho việc ươm mầm tài năng nghệ thuật tương lai của Đà Nẵng và khu vực. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trân trọng gìn giữ và giới thiệu những tác phẩm của các em để lưu dấu ấn cho các thế hệ mai sau.