Trưng bày

CHUYÊN ĐỀ: TÁC PHẨM ĐỒ HỌA VÀ ĐIÊU KHẮC

Đồ họa tạo hình là lĩnh vực khá rộng, phong phú của Mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực, đã có những bước phát triển kể cả về số lượng, hình thức, kỹ luật, chất liệu và nội dung nghệ thuật. Đa số tác phẩm đồ họa tạo hình sử dụng phương pháp thủ công truyền thống; trong số hơn mười hai tác phẩm trưng bày, số tác phẩm tranh khắc gỗ, gò nhôm chiềm đa phần, một số tác giả lại gắn với những thể loại tranh mà mình yêu thích. Có thể nói đây là không gian trưng bày thể hiện sự phong phú về nội dung và hình thức qua các tác phẩm “Hội An trong mắt tôi” hay tác phẩm “Trở lại Tam Bạc”, “Thành phố tuổi thơ”….