Trưng bày

CHUYÊN ĐỀ: TÁC PHẨM VỀ ĐỀ TÀI ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG


Những tác phẩm mỹ thuật được chọn trưng bày trong phòng này thuộc chủ đề Mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực với đề tài đấu tranh cách mạng. Qua hình ảnh những tác phẩm về giá trị nghệ thuật lẫn người thật việc thật của chiến trường quân khu V ác liệt, hình ảnh đầy sức mạnh quật khởi của nhân dân qua tranh bột màu Cuộc đấu tranh Chiên Đàn (cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh) hay hình ảnh các anh giải phóng quân được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau và qua ký họa Hoa nở trên cát vẽ bảy dũng sĩ Điện Ngọc; gần gũi với nhân dân - qua tranh sơn dầu Giữa trận đánh Thượng Đức (Nguyễn Trung Kỳ); là biểu tượng của tinh thần quyết chiến quyết thắng - qua tượng đất nung Bất tử (Lê Huy Hạnh), qua tranh sơn dầu Hành quân trong mưa…….