Trưng bày

CHUYÊN ĐỀ: MỸ THUẬT DÂN GIAN ĐÀ NẴNG VÀ KHU VỰC


Mỹ thuật dân gian Đà Nẵng và khu vực mang một phong cách riêng và đậm nét văn hóa vùng miền. Điều có thể làm nhiều người ngạc nhiên là trên vùng đât Đà Nẵng ngày nay có một địa bàn cư trú khá rộng lớn của một tộc người người có truyền thống lâu đời về nghệ thuật tạo hình dân gian, đó là người Cơ Tu, chủ nhân của những kiến trúc, điêu khắc dân gian nổi tiếng với những ngôi nhà Gươi và nhà Mồ đậm đặc các đồ án tranh trí cùng tranh tượng. Bộ sưu tập điêu khắc tượng nhà mồ và không gian nhà mồ các dân tộc ở miền Trung và Tây nguyên được trưng bày là một trong những điêu khắc dân gian đặc trưng của mỹ thuật dân gian Đà Nẵng và khu vực.


Tuồng cổ là một di sản văn hóa của Đà Nẵng; tạo hình trên mặt nạ tuồng cổ là một di sản mỹ thuật truyên thống quý giá của nghệ thuật Tuồng. Bộ sưu tập mặt nạ Tuồng đã tạo nên một điểm nhấn tại không gian trưng bày này. Bên cạnh đó, trong không gian còn trưng bày bộ sưu tập tranh thờ, tượng thờ phản ánh văn hóa, tín ngưỡng truyền thống cảu cư dân vùng đất Đà Nẵng và ảnh hưởng của văn hóa vùng miền.