Trưng bày

CHUYÊN ĐỀ: MỸ THUẬT ỨNG DỤNG ĐÀ NẴNG VÀ KHU VỰC

Đây là không gian trưng bày, giới thiệu bộ sưu tập trang phục các dân tộc ở Đà Nẵng, khu vực Nam miền Trung và Tây nguyên, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghê truyền thống nổi tiếng trên đất Quảng Nam và Đà Nẵng như làng đá mỹ nghệ Non Nước, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, gốm La Tháp... góp phần làm phong phú, đa dạng cho mỹ thuật ứng dụng truyền thống Đà Nẵng và khu vực.