Trưng bày

KHÔNG GIAN KHÁNH TIẾT

Khu vực trung tâm là không gian khánh tiết với bức phù điêu gò đồng trên vách kính. Nội dung xuyên suốt của bức phù điêu là hình tượng con Rồng vươn ra biển lớn với ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của Mỹ thuật Đà Nẵng trong tương lai.


Nhìn trong tổng thể các mảng điêu khắc đó là khái quát quá trình phát triển Mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nơi giao thoa mỹ thuật thuộc các nền văn hóa: Văn hóa Đông Sơn và Văn hóa Sa Huỳnh. Đây là một số hình ảnh tiêu biểu của hai nền văn hóa lớn với hình tượng hoa văn trên trống đồng Đông Sơn bên cạnh những những chiếc khuyên tai hai đầu thú, khuyên tai ba mấu rất đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh. Và tiếp theo là sự tiếp biến giữa Văn hóa Chămpa và Văn hóa Đại Việt, thể hiện trong bức phù điêu này, tiêu biểu cho mỹ thuật Champa là hình tượng vũ nữ thiên tiên Ápsara, người múa quạt, chơi trống Baranưng và mỹ thuật Đại Việt với những hình ảnh về nghệ thuật Tuồng truyền thống, các đình chùa Việt… Bên cạnh đó còn có sự tiếp nối của mỹ thuật thuộc văn hóa các tộc người thiểu số Môn - Khơme ở Trường Sơn - Tây Nguyên với một số hình tượng như “nhà Rông”, “tượng nhà mồ”... Không những thế, Mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực còn mang dấu ấn bi - hùng qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm.

Sau ngày đất nước thống nhất, cùng hòa với nhịp sống của mỹ thuật thời đại mới, bên cạnh những yếu tố truyền thống, Mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực vẫn không ngừng phát triển. Những hình ảnh về tượng đài Mẹ Thứ, tượng Quan Âm Bồ Tát trên bán đảo Sơn Trà, các làng nghề thủ công truyền… trên bức phù điêu này góp phần không nhỏ lưu lại dấu ấn của mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực trong giai đoạn hiện nay.