Trưng bày

CHUYÊN ĐỀ: TÁC PHẨM SƠN MÀI & ĐIÊU KHẮC

Tranh sơn mài với sự hấp dẫn về chất liệu độc đáo, sang trọng, thu hút các thế hệ họa sĩ Việt Nam, trong đó có các thế hệ họa sĩ Đà Nẵng, nghiên cứu tìm tòi sáng tạo; đây là chất liệu truyền thống mang lại nhiều thành công cho nghệ thuật tạo hình Đà Nẵng và khu vực.Hơn mười tác phẩm sơn mài được giới thiệu với nhiều chủ đề khác nhau như: “Thế giới hạt” của họa sĩ Trương Bé, “Hội làng Túy Loan” của họa sĩ Đặng Công Tuấn, “Thư ở đảo” của hạo sĩ Trịnh Hoàng Tân….

Các tác phẩm điêu khắc cùng được trưng bày với ngôn ngữ và chất liệu đăc trưng, gắn với những chủ đề của các tác phẩm sơn mài, đã tạo dấu ân riêng cho không gian trưng bày.