TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2021 - Chủ đề 7: Nhắn gửi đến tương lai

A+ | A | A-
Ngày đăng: 13/06/2021
Ngày thứ 7 của Museum Week - Tuần lễ Bảo tàng, chúng tôi xin giới thiệu hai bức hình tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng được chụp vào dịp Tết năm nay, lúc mà dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng đã được khống chế tốt. Với nụ cười và niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp phía trước, chúng xin gửi đến tất cả mọi người và đồng nghiệp trong và ngoài nước lời chào cùng những lời chúc tốt đẹp nhất, cầu mong đại dịch Covid-19 sớm kết thúc.
Và đây là những gì chúng tôi muốn nói với tương lai:

“Với sứ mệnh bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý giá của xã hội, động viên và ủng hộ tiềm năng sáng tạo văn hóa vì lợi ích nhiều mặt, lâu dài cho các thế hệ hiện tại và tương lai, các bảo tàng và các thiết chế văn hóa khác hãy ngày càng gắn kết, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng phát triển, trước tiên là hướng đến sự phục hồi và đổi mới trong thời kỳ hậu COVID”

On the 7th day of Museum Week - Museum Week, we post the two photos taken in the occasion of Tet holiday, when the Covid-19 epidemic in Da Nang was under well control. With smiles and hope for a good future ahead, the staff of the Da Nang Fine Arts Museum would like to send our greeting and best wishes to everyone, to all our domestic and foreign colleagues. May the Covid-19 pandemic end soon!

And these are our words for the future:

“With the mission of preserving and promoting precious cultural values of society, encouraging and advocating the creative potential of culture for the long-term and multifaceted benefits of present and future generations, museums and other cultural institutions should become increasingly connected, exchange experiences, support each other for mutual development, firstly towards the recovery and innovation in the post-COVID period”

TRINH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục