TUẦN LỄ BẢO TÀNG - Chủ đề 6: Công nghệ

A+ | A | A-
Ngày đăng: 01/06/2020
Việc ứng dụng công nghệ trong các công tác bảo tàng là thật sự cần thiết, mang lại nhiều lợi ích cho cả bảo tàng và khách tham quan. Nhận thức được điều đó, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng lắp đặt kiosk thông tin điện tử giúp cho khách tham quan dễ dàng tìm kiếm, tra cứu thông tin về địa chỉ các bảo tàng, chợ truyền thống, khu vui chơi,… trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó còn có video 3D về không gian Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng để du khách có cái nhìn tổng thể về các khu trưng bày của bảo tàng. Ngoài ra, một hệ thống soát vé tham quan tự động thông minh cho các bảo tàng công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã được lắp đặt và sẽ sớm đi vào hoạt động.

The application of technology in museum activities is really necessary, bringing many benefits to both museums and visitors. Recognizing that, Da Nang Fine Arts Museum has cooperated with the Da Nang University of Technical Education to install an electronic information kiosk to help visitorseasily find and search information about the addresses of museums, traditional markets, amusement parks and so on in Da Nang city. There was also a 3D video of the Da Nang Museum of Fine Arts made to introduce to visitors an overview of the museum's display areas. In addition, a smart automatic ticketing system for public museums in the city of Da Nang, including the Da Nang Fine Arts Museum, has been installed and will soon go into operation. This will bring convenience, quickness, create a sense of comfort for visitors because there isno need to go to each place to buy entrance tickets. In addition, a smart automatic ticketing system for the three state museums in Da Nang, including the Danang Fine Arts Museum.

TRINH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục