TUẦN LỄ BẢO TÀNG - Chủ đề 7: Ước mơ

A+ | A | A-
Ngày đăng: 01/06/2020
Dịch bệnh Covid-19 đã và đang là mối đe dọa gây nguy hại to lớn về nhiều mặt đối với xã hội. Trong phòng, chống dịch Covid-19, sự lãnh đạo của cấp ủy; sự ứng phó, điều hành của chính quyền; cùng thái độ, bản lĩnh của mỗi người dân sẽ quyết định sự thành bại. Khi “sức đề kháng” tinh thần của mỗi cá nhân, rộng ra là cả dân tộc khỏe mạnh, triệu con tim chung nhịp đập quyết tâm, đồng hành vượt khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp tình nhân ái, thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, đất nước sẽ tiếp tục “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc”. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng luôn hy vọng dịch bệnh sẽ qua đi, các hoạt động sẽ trở lại với guồng quay vốn có, kinh tế sẽ dần phục hồi. Kính chúc mọi người trên thế giới được an lành!

Dưới đây là một số tác phẩm của các em thiếu nhi với chủ đề “Ước mơ”:

Tranh: Chúng em cùng nhau bảo vệ môi trường - Lê Thị Nhã My

Tranh: Bảo vệ môi trường - Nguyễn Hoàng Mẫn Nghi

Tranh: Cứu rừng - Nguyễn Đức Thiện

The Covid-19 epidemic has been a major threat to manyaspects of society. In the prevention and control of the Covid-19 epidemic, the direction, response and administration of all levels of government and theattitude and bravery of each citizen will determine the success or failure. When the "spiritual resistance" of each individual, the whole nationis healthy, everyone is determined, accompanies to overcome difficulties, spreading human values, fostering loving-kindness, surely disease will berepelled, the country will continue to develop strongly and well. In line withthe determination and solidarity in the prevention of diseases throughout thecountry, the Danang Museum of Fine Arts always strictly follow the direction ofthe city government, the city Department of Culture and upholds the belief that the pandemic will soon pass, normal activities will return to the inherentreel, the country's economy will gradually recover.Wishing everyone in the world good health! We would like to send everyone the hope and dreams of goodthings through these lovely children's paintings.

KIỀU TRINH
PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO TÀNG


Tin cùng chuyên mục