TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2022 - Chủ đề 1: Đổi mới & Văn hóa - Innovation & Culture

A+ | A | A-
Ngày đăng: 13/06/2022

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng ngừa sự lây lan của virus Covid-19, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã lên ý tưởng tổ chức các triển lãm online nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Bước đầu thực hiện, Bảo tàng đã nhận được sự phản hồi tích cực của người xem và đây chính là động lực để cán bộ Bảo tàng tiếp tục thực hiện nhiều triển lãm tiếp theo. Trong năm 2021 và 2022, Bảo tàng đã duy trì cả 2 hình thức triển lãm, vừa trực tiếp vừa online để có thể giới thiệu các cuộc triển lãm đến với công chúng một cách hiệu quả hơn. Triển lãm online là một phương thức mới mẻ giúp chúng tôi đưa các tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước, xóa nhòa đi khoảng cách về địa lí và giới hạn ngôn ngữ. Đây cũng được xem là nhịp cầu nối các nghệ sĩ với công chúng yêu nghệ thuật.

During the implementation of social distancing to prevent the spread of the Covid-19, the Da Nang Fine Arts Museum (DNFAM) came up with the idea of organizing online exhibitions to meet the public's demand for art enjoyment. Initially, the museum has received positive feedback from the audience and this is the motivation for the museum staff to continue to carry out many subsequent exhibitions. In 2021 and 2022, the Museum has maintained both forms of exhibitions, both directly on-site and online, to be able to introduce exhibitions to the public more effectively. Online exhibition is a new way for us to bring our collections closer to the public at home and abroad, eliminating the geographical distance and language limitations. This is also considered as a bridge connecting artists with the art-loving people.

Một số triển lãm online mà chúng tôi đã thực hiện - Some online exhibitions by the DFAM:

1.Triển lãm “Đà Nẵng qua đôi mắt người nghệ sĩ”/ Exhibition “Da Nang through the eyes of artists”:

2. Triển lãm tranh thiếu nhi “Trung thu của em”/ Children's painting exhibition "My Mid-Autumn Festival":

3. Triển lãm ký họa “Đà Nẵng - Những ngày sau giải phóng và hôm nay”/ Sketch painting Exhibition “Da Nang - The Days After Liberation and Today”:

4. Triển lãm tranh thiếu nhi “Đà Nẵng - Thành phố em yêu”/ Children's painting exhibition "Da Nang - The city I love":

5. Triển lãm “Ký họa chiến trường Khu V”/ Exhibition “Sketch Paintings on the Military Zone 5 's Battlefield”:

BÁCH LUÂN PNV

Tin cùng chuyên mục