TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2022 - Chủ đề 3: Freedom - Tự do

A+ | A | A-
Ngày đăng: 15/06/2022

“Tự do” là một đề tài được xã hội rất quan tâm và là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nghệ sĩ trong các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, tự do của phụ nữ luôn là chủ đề nóng mà nhiều họa sĩ khai thác. Vào ngày thứ 3 của Tuần lễ bảo tàng, xin giới thiệu tác phẩm “Khoảng lặng” của họa sĩ Bảo Tân, sáng tác năm 2014 bằng kĩ thuật in kẽm, hiện thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Tác phẩm miêu tả những công việc hàng ngày của một người phụ nữ Việt Nam trong gia đình, đó là những công việc “đã, đang, sẽ và phải làm” của họ. Qua đó chúng ta thấy được sự vất vả, cực nhọc của người phụ nữ khi mà họ vừa quán xuyến việc gia đình vừa phải hoàn thành những công việc xã hội.

Tác phẩm là lời nói lên tiếng cho sự công bằng của phụ nữ. Họ cần thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, chăm lo cho chính mình và ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc hơn, được tự do thoát ra khỏi những ràng buộc vô hình của cuộc sống vất vả hàng ngày.

“Freedom” is a topic of great social interest and inspiration for many artists in different fields. In which, women's freedom is always a hot topic that many artists exploit. On the 3rd of Museum Week, we’d like to introduce the work "Silent moment" by Artist Bao Tan, created in 2014 with zincography technique, currently in the collection of Danang Fine Arts Museum. The work describes the daily works of a Vietnamese woman in her family, which are "was, is, will and must be done" jobs. Thereby, we can imagine the hardships of women when they both take care of the family and have to complete social work.

The work is a voice to speak up for the equality of women. They also need time to rest and relax, take care of themselves and also have a dream of a more beautiful and happier life, to be free from the invisible constraints of the hard daily life.

Tác phẩm “Khoảng lặng” - Bảo Tân/ The work "Silent moment" by Artist Bao Tan

TRINH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục