TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2022 - Chủ đề 5: Môi trường - Environment

A+ | A | A-
Ngày đăng: 17/06/2022

Ngày thứ năm của Museum Week, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng giới thiệu tác phẩm “Hồi niệm về thiên nhiên” được họa sĩ Hứa Thanh Bình sáng tác vào năm 2001, thuộc bộ sưu tập tranh sơn dầu của Bảo tàng.

Tác phẩm “Hồi niệm về thiên nhiên” gửi gắm một thông điệp về bảo vệ môi trường, không gian sống của con người và động, thực vật trên trái đất. Những hành động của thế hệ ngày nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của thế hệ tương lai. Trong bức tranh, người thợ săn gần như buông súng nhưng chính ông ấy cũng không ngờ rằng nòng súng vẫn chĩa vào đứa trẻ. Điều đó như nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta tàn phá thiên nhiên thì thế hệ con em chúng ta sau này sẽ gánh chịu hậu quả khủng khiếp. Vì vậy, để tránh những hậu quả không thể khắc phục được thì chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ.

On the 5th day of Museum Week, the DNFAM introduces the work "Reminiscence of nature" created by artist Hua Thanh Binh in 2001, belonging to the museum's oil paintings collection.

The work "Reminiscence of nature" sends a message about protecting the environment, living space of people and animals and plants on earth. The actions of today's generation will directly affect the lives of future generations. In the painting, the hunter almost let go of the gun, but he himself did not expect that the barrel was still pointed at the child. It seems to tell us that, if we destroy nature, our next generations have to suffer terrible consequences. Therefore, to avoid irreparable consequences, we must act now.

Tác phẩm "Hồi niệm về thiên nhiên" - Hứa Thanh Bình/ The work "Reminiscence of nature" by artist Hua Thanh Binh

TRINH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục