TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2022 - Chủ đề 6: Bài học cuộc sống - Life lessons

A+ | A | A-
Ngày đăng: 18/06/2022

Với chủ đề “Bài học cuộc sống”, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tác phẩm “Ngưỡng cửa” của nhà điêu khắc Kiều Nhật San, sáng tác vào năm 2014. Trong tác phẩm, nổi bật với 3 hình ảnh: Bộ não, chìa khóa và chiếc tai. Não và tai là 2 bộ phận tiếp nhận thông tin, chiếc chìa khóa đóng vai trò gác cửa. Ba biểu tượng này được đặt cạnh nhau với hàm ý xã hội sâu sắc: Khi tiếp nhận thông tin, lắng nghe một điều gì đó, chúng ta đều phải có sự chọn lọc thật kỹ, suy xét trên nhiều khía cạnh để những điều chúng ta tiếp nhận được có thể đem lại kết quả tích cực cho cả chính mình và đối tượng tương tác. Thông điệp mà tác phẩm gửi gắm chính là một bài học cuộc sống bổ ích, thú vị.

With the theme "Life lessons", today we would like to introduce the work "Threshold" by Sculptor Kieu Nhat San, created in 2014, now displayed at the 2nd floor of the DNFAM. The work stands out with 3 images: Brain, the key and the ear. The brain and the ear are the two parts that receive information, the key plays the role of the doorkeeper. These three symbols are placed next to each other with profound social implications: When receiving information, listening to something, we all have to be very selective, consider many aspects so that what we receive can bring positive results for both ourselves and the one we interact with. The message that the work conveys is a useful and interesting life lesson.

 Tác phẩm “Ngưỡng cửa” - Kiều Nhật San/ The work "Threshold" by Sculptor Kieu Nhat San

KIỀU TRINH PNV

Tin cùng chuyên mục