Thông tin tham quan bảo tàng

A+ | A | A-
Ngày đăng: 22/07/2020


Thông tin chung

Địa chỉ: số 78 đường Lê Duẩn, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại/Fax: 0236 3865668 - 0236 3865388

Email: btmtdn@danang.gov.vn

Website: www.baotangmythuat.danang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục