Sơ đồ tổ chức

A+ | A | A-
Ngày đăng: 22/07/2020
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng được thành lập ngày 29.7.2014 với vai trò đại diện cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị di sản mỹ thuật của thành phố Đà nẵng và khu vực. Bảo tàng chính thức mở của đón khách tham quan từ ngày 19.12.2016

1. Sơ đồ tổ chức:


2. Thông tin liên hệ:

Tin cùng chuyên mục