Thông báo mở cửa trở lại

A+ | A | A-
Ngày đăng: 11/09/2020
Sau một thời tạm gian đóng cửa để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã mở cửa đón khách trở lại.
Quý khách vui lòng tuân thủ đầy đủ các biện pháp chung về phòng, chống dịch bệnh covid-19 như:
- Đeo khẩu trang
- Sát khuẩn tay
- Giữ khoảng cách tối thiểu 1m
- Các đoàn vào tham quan không quá 30 người cùng một lúc.
Xin trân trọng cám ơn!


Dear visitors,
After a temporary closing period to prevent the spread of Covid-19 epidemic, the Danang Fine Arts Museum has reopened its doors for the public.
Please fully comply with general measures on the prevention of Covid-19 pandemic, such as:
- Wearing the mask
- Antiseptic handrub
- Keepping a distance of at least 1m from each other
- Gathering indoors in groups of no more than 30 people at a time.
Thank you a lot!

Tin cùng chuyên mục