Thông báo miễn thu phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trong năm 2021

A+ | A | A-
Ngày đăng: 30/12/2020
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thực hiện miễn thu phí vé tham quan cho tất cả khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trong 12 tháng kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

Tin cùng chuyên mục